informatie

Informatie

Openingstijden

Woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur
Zaterdag van 12.00 - 16.00 uur
Inbreng van goederen bij voorkeur op de woensdagmiddag.

Informatie:
E-mailadres: koorrinkel@gmail.com
Winkel: alleen tijdens openingstijden 0595-439124
Website: www.koorrinkel.nl
Facebook: winkel koor€rinkel

Adres:
Stichting Stem/Winkel Koor€Rinkel
Burchtstraat 44
9991 AB Middelstum (achter de bakker)  

 

Doelstelling Stichting Stem

Wellicht vraagt u zich af waarom deze winkel er is, hoe de werkwijze is en wat de mogelijkheden voor u zijn!

 

De winkel Koor€Rinkel is een initiatief van de Stichting Stem te Middelstum en heeft als doel geld bijeen te brengen voor diverse initiatieven op het gebied van muziek en zang om ze, naast de normale repetities en manifestaties, wat extra mogelijkheden te geven.
Eén van de doelen van de stichting is om de koren te versterken en enthousiasme te kweken bij de leden en de potentiële leden. Zo kan men denken aan individuele stemtraining, muziekinstrumenten en vakkundige dirigenten.
Stichting Stem initieerde naast de inbrengwinkel in 2005 ook een Vocaal Ensemble wat sinds 2009 onder de naam Curiosa optredens verzorgt. Twee maal per jaar organiseert Curiosa een gratis benefietconcert, waarbij een goed doel centraal staat en waarvoor na afloop een bijdrage wordt gevraagd. Mocht u belangstelling hebben voor het boeken van Vocaal Ensemble Curiosa dan kunt u daarvoor de benodigde informatie vinden op de Curiosapagina op deze website. Ook om u aan te melden als deelnemer bij het ensemble.
Daarnaast steunt Stichting Stem ook algemene doelen. Zie daarvoor de pagina met de criteria voor het verkrijgen van een subsidie.

 

De inbrengwinkel:
Inbreng, en daarmee hergebruik van goederen die u niet meer gebruikt en die nog in redelijke staat zijn en die u gratis afstaat aan Stichting Stem.
Als u goederen ter beschikking wilt stellen, kan dat op verschillende manieren:
U brengt uw spullen naar de winkel op dagen dat de winkel open is:
woensdag, donderdag en vrijdagmiddag 13.30 tot 17.00 uur, zaterdag 12.00 tot 16.00 uur. Maar bij voorkeur op de woensdagmiddag.
Indien u zelf niet in de gelegenheid bent om spullen te brengen, kunnen ze thuis bij u worden afgehaald. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Voor de goede orde:
Geen van de bestuurleden of van de vrijwilligers krijgt een financiële vergoeding, noch een voorkeursbehandeling bij het kopen van ingebrachte goederen! Vrijwilligers die het transport verzorgen ontvangen een bescheiden onkostenvergoeding. Stichting Stem zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk geld beschikbaar blijft voor de te steunen doelen.
Deze doelen worden in de bestuursvergaderingen besproken en in overleg met de vertegenwoordigers van de medewerkers vastgesteld.

Bestuurssamenstelling

Stichtingsbestuur:
Voorzitter: Vacant
Penningmeester: Alexander Zuidhof
Secretaris: Janny Hofman
Lid: Trina Stuurwold
Lid: Jan Veenstra
Lid: Andre Moorlag

Bestuursondersteuning:
Kees Reinders: Notulist
Elly Buist: Vertegenwoordigt de medewerkers
Liesbeth Kramer: Vertegenwoordigt de medewerkers

Privacy verklaring

Wij hechten veel waarde aan uw en onze privacy. Daarom gaan we zorgvuldig met deze gegevens om.
Hoe en waarom we dat doen leest u hier in onze privacy verklaring.

null

null